Ölands Turistbyrå

Uppdrag

Att uppmärksamma och skapa medvetenhet kring Öland som turistdestination, samt hitta en röd tråd i kommunikationen på sociala medier. Facebook blev vårt självklara val av plattform för att förmedla en unik story, förmedla känslan av folkets vackra Öland samt lyfta alla de fantastiska platser och aktiviteter som gör just Öland till ett unikt resemål för turister i Sverige.

 

Genomförande
Under sommarmånaderna reste vårt mediateam flertalet gånger fyr till fyr på Öland, för att på bästa sätt fånga denna unika känslan för denna fantastiska Ö. Materialet har sedan används i filmannonser som var och en lyft olika aspekter av Öland. Unik naturmiljö, underbara sommarkvällar, aktiviteter och boenden – listan var lång liksom dagarna på ön. Utifrån vår strategi har dessa annonser sedan riktas mot specifikt utvalda målgrupper, och med rätt budskap vid rätt tidpunkt lyckades vi med fantastiskt resultat engagera och nå relevanta personer.

Resultat
Uppdraget resulterade i en ökad medvetenhet för Öland som turistdestination och ett uppmärksammande av det breda utbud som ön erbjuder. Det resulterade även i en rejält utökad följarskara på Facebook, ett imponerande engagemang hos våra målgrupper och rekordsiffror i antalet bilar som passerade Ölandsbron under sommaren!

7 334 347 totala visningar

2 980 418 total räckvidd 

 

Tjänster: Annonsering, Expertstöd & Innehållsskapande