Vi skapar framtidens marknadsföring.

Annonsering på sociala medier innebär helt nya möjligheter inom mätbarhet och att nå en exakt målgrupp som är relevant för ert budskap. Detta innebär att vi kan optimera er investering och arbeta långsiktigt med den digitala marknadsföringen.

På sociala medier kan vi skapa annonser, som ur ett långsiktigt perspektiv bygger på varandra och som har olika målsättningar utifrån era önskemål. Vi kan nå unika målgrupper utformade efter exempelvis geografiskt område, demografi, intressen, beteenden, besök på hemsidan eller varför inte personer som liknar era nuvarande kunder? Som en komplett social media partner står vi även till tjänst med innehållskapande, som är specifikt utformat efter den sociala miljön och som engagerar era kunder på riktigt!

Marknadsföring på Facebook

Marknadsföring på Instagram


Annonsplan

Med den övergripande sociala medie-strategin som grund, utformar vi en detaljerad och djupgående annonsplan som baseras på era målsättningar och specifika målgrupper.

Målgruppsanalys

Vi arbetar ständigt med att förstå målgrupperna utifrån deras intressen, beteenden, engagemang samt andra variabler. Vi lär känna er målgrupp helt enkelt!

Tekniskt stöd

Vi hjälper er med den tekniska implementationen för annonseringen genom att exempelvis sätta upp konverteringspixel, matcha befintlig kunddata samt uppsättning av annonskonto!

Optimering

För att stärka och bibehålla en ledande position på sociala medier, optimerar vi löpande era annonser utifrån målgrupper, innehåll och resultat genom kontinuerlig A/B testing.