08 – 410 33 787

Bravo.

“Ett av de mest framgångsrika caset som setts för ett brand lift!”

Bravo är ett av Sveriges mest kända juice-varumärken och är en självklar produkt på många frukostbord runt om i landet. Bravo har genom åren valt att utöka sitt sortiment och lanserade under 2017 Bravo Smoothie. SocialView fick i uppdrag att skapa kreativt innehåll för kampanjen och genom en Brand Lift-studie resulterade satsningen i en ökning med 13% i varumärkeskännedom. Detta var ett av de bästa casen som det internationella företaget Lactalis Group sett.

13%

Varumärkeskännedom

För varumärket Bravo och den nya produkten Bravo Smoothie!

9%

Ökad ad recall

Från före och efter kampanjen som gick på Facebook och Instagram.

3%

Ökad köpintention

Vårt innehåll bidrog till en ökad köpintentionen, trots att målet var varumärkeskännedom!

Spela case video.

Steg ett

Kreativt koncept.

Content is king! – Våra kreatörer utvecklade ett koncept med målet att på ett effektivt sätt engagera målgruppen samt presentera produkten och varumärket på bästa möjliga sätt för att öka medvetenheten. Konceptet byggdes utifrån lättkonsumerat och spännande innehåll tillsammans med kreativa format och färgstarka produkter, som framgångsrikt fångade målgruppens uppmärksamhet.

Steg två

Brandlift.

Efter annonseringsperioden genomfördes en Brand Lift-studie där kampanjens verkliga effekt mättes. Studien kunde sedan bekräfta att kampanjen både hade ökat varumärkeskännedomen, brand recall samt intentionen till att köpa den nya produkten i fysisk butik!

Resultat

Bästa praxis.

Kampanjen för Bravo Smoothie lade grunden för hur Bravo, och andra varumärken inom Lactalis-koncernen, kan lyckas lansera nya produkter genom kreativa koncept. Bravo kunde se en ökning av varumärkeskännedom med 13% och en ökad köpintention på 3% till följd av kampanjen! I denna kampanj såg Lactalis Group ett av de bästa resultaten inom koncernen och tillämpade det som ”bästa praxis” för framtida kampanjer.

Vi vill träffa dig!