08 – 410 33 787

Lantbrukarnas riksförbund.

Från engagerande innehåll och
influencers till gymnasieansökningar.

Fram till år 2030 visar forskningar att det kommer finnas ett allvarligt underskott av yrkesverksamma inom det gröna näringslivet i Sverige. Generationsskiftet och uppkomsten av nya yrken har resulterat i en omodern och fördomsfull uppfattning om lantbruksyrket. Då det gröna näringslivet och industrin fortfarande är nödvändig för fortsatt miljötillväxt och ekonomisk utveckling i Sverige, måste branschen moderniseras och visas upp på ett nytt sätt för att ändra den traditionella uppfattningen om den, särskilt i de yngre målgrupperna.

I slutet på 2016 startade LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) tillsammans med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) ett projekt kallat ”Jobba Grönt”. Projektets målsättning var att ändra attityden gentemot det traditionella synsättet på lantbruk och bönder, för att inspirera, i synnerhet den yngre generationen, att påbörja en ”grön” yrkeskarriär och sudda ut den traditionella uppfattningen av en jordbruksarbetare, med syftet att öka antalet arbetare inom branschen.

Vi fick uppdraget att hantera kommunikationen av detta viktiga projekt i sociala medier, för att förändra uppfattningen av branschen hos den yngre generationen, inspirera dem till att fullfölja en framtid inom det gröna näringslivet och engagera nuvarande arbetare som betydelsefulla ambassadörer.

1,06M

Unik räckvidd

Vi nådde över en miljon unika personer inom vår målgrupp under 2017.

11,8M

Exponeringar

Antalet gånger målgruppen såg våra annonser under 2017, en grundläggande faktor till den ökande varumärkeskännedomen.

2,27M

Engagemang

Antalet interaktioner med våra annonser, ett resultat av ett starkt engagemang hos målgruppen.

Spela case video.

Steg ett

Skapa medvetenhet.

Tillsammans med LRFs och SLAs nya koncept för Jobba Grönt, startade vi upp nya kanaler i sociala medier med syfte att bli den gemensamma rösten utåt för projektet. Strategin byggde på en always-on metodik med inspirerande och modernt innehåll och tillsammans med en 1-9-90 modell för målgrupperna, lyckades vi effektivt skapa en hög varumärkeskännedom inom en redan intresserad målgrupp. Genom att gradvis bygga tvillingmålgrupper lyckades vi även nå ut till nya målgrupper med normbrytande budskap som resulterade i att Jobba Grönt blev ständigt top of mind via flera kanaler varje månad.

Steg två

Målgruppsoptimering.

Synkroniserat med vår always-on strategi, för att vidare engagera den yngre målgruppen inom olika intresseområden, skapade vi en stark awarenessdriven influencerkampanj, där kända svenska influencers inom gaming, mat, beauty, livsstil och hästsport blev utmanade att arbeta som bönder för en dag. Utmaningen spred sig i olika kanaler för att fånga målgruppens uppmärksamhet och engagemang på maximalt sätt och vi kunde därmed etablera ett helt nytt sätt att kommunicera branschen.

Steg tre

Skapa en community.

Parallellt med att nå nya målgrupper ville vi samtidigt engagera arbetarna och medlemmarna inom det gröna näringslivet, för att få dem att bli viktiga ambassadörer för ämnet. För att lyckas med detta fick den nya kanalen även syftet att agera som ett nätverk för de potentiella ambassadörerna. Från denna kanal riktade vi oss mot nischade målgrupper med betydelsefull fakta och emotionellt innehåll för att skapa stolthet kring branschen. Kanalen blev en samlingsplats för intresserade människor där de kunde engagera sig, kommentera och sprida vidare budskapet. Vi skapade dessutom ett profilbilds-badge som en symbol för stöttning av lokalproducerad mat i Sverige, som i nutid har används av över 7400 ambassadörer.

Resultat

En ny syn på branschen.

Genom att arbeta med en löpande always-on strategi i sociala medier, synkronisera denna med starka influencerkampanjer och nätverksbyggande kanaler för yrkesverksamma arbetare och engagerade inom jordbruksbranschen, lyckades vi etablera fenomenet ”Jobba Grönt” och presentera branschen på ett helt annat sätt än som tidigare skådats. Genom att fokusera på stark varumärkeskännedom varje månad, tillsammans med interaktivt och kreativt innehåll, kunde våra resultat generera ökat antal ansökningar till jordbruksgymnasium den efterföljande perioden. Detta är början till en lovande framtid för det gröna näringslivet och jordbruksbranschen.

Vi vill träffa dig!