08 – 410 33 787

Öland.

En kundresa som driver mer än en miljon turister till en ö.

Öland – en av Sveriges mest populära turistdestinationer! Med dess unika och vackra natur samt breda utbud av aktiviteter, är sommaren på denna ö någonting alldeles extraordinärt. Vi såg detta som en fantastisk möjlighet att kommunicera en turistdestination genom sociala medier, med målsättningen att öka antalet besökare och öka engagemanget kring Öland som aldrig förr. Med en strategi baserad på de olika säsongerna, kunde vi exponera Öland som en semesterort och lyfta det breda utbudet av aktiviteter för olika målgrupper på en ny nivå.

1.1M

Nytt rekord!

Antalet bilar som passerade Ölandsbron och besökte den avlånga ön år 2017.

27%

Engagemangsgrad

Mer än en fjärdedel av målgruppen uttryckte deras kärlek för Öland och dess aktiviteter.

3.4M

Videovisningar

Målgruppen visade stort engagemang genom att i stor utsträckning ta del av våra videoannonser.

(2016-2017)

Spela case video.

Strategi

Säsongsbaserad information.

En turistdestination påverkas oerhört mycket av säsonger och när målgruppen bokar deras semester. Detta låg till grund för en skräddarsydd strategi för att nå ut med rätt budskap vid exakt rätt tidpunkt.

Genom att sätta en strategi baserad på varje säsong kunde vi öka medvetenheten om Öland som en potentiell semesterort för målgruppen, för att därefter segmentera ned målgruppen, baserat på de aktiviteter målgruppen föredrog, när de var som mest benägna att boka sin semester. Utifrån detta kommunicerade vi relevanta erbjudanden beroende på målgruppens beteende och geografiska plats.

Målgrupp

Kreativt innehåll för olika människor.

Genom smart målgruppssegmentering kunde vi skapa emotionellt innehåll, som till en början förmedlade fantastiska Öland som helhet, för att sedan exponera de typer av aktiviteter och erbjudanden som var relevanta för varje målgrupp.

Segmenterad annonsering

Att tänka smart med geo.

För att maximera relevansen och uppnå högsta möjliga ROI, riktade vi oss mot målgrupperna baserat på deras geografiska plats. Vi använde väderleksrapporter för att försäkra oss om att våra annonser om soliga varma Öland visades på ställen i Sverige där det regnade. För de som besökte ön visade engagerade innehåll om aktuella aktiviteter under deras besök, baserat på deras beteende och intressen.

Rapportering och insikter

Att tänka på framtiden.

Efter varje år tog vi fram detaljerade rapporter med värdefulla insikter om målgruppen och annonseringens resultat, som drogs nytta av och överfördes till nästa år. På det sättet förblev vårt arbete agilt och ständigt förändringsbart utefter tidigare års insikter kring hur vi bäst ökar och driver turismen till Öland.

Resultat

Mäta verkligt affärsvärde.

Två år i rad har vi lyckats öka engagemanget avsevärt inom våra målgrupper och har på ett effektivt sätt kommunicerat Öland som en självklar turistdestination. Med över 27% ökat engagemang och 3,4 miljoner videovisningar har vi även slagit rekord, två år i rad, i antalet bilar som åkt över Ölandsbron under vårt samarbete med Öland.

Närvaron på sociala medier har visat sig vara den mest konkurrenskraftiga lösningen för att: uppmärksamma, driva engagemang och turism till Öland.

Vi vill träffa dig!