Uppdraget.

Det gröna näringslivet är nyckeln till minskad global uppvärmning och vägen till att nå regeringens klimat- och miljömål. Men branschen står inför en stor utmaning: arbetskraften ökar inte i takt som efterfrågan. I uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund syftade vårt 3-åriga samarbete till att modernisera kommunikationen gällande det gröna näringslivet och stärka kunskapen samt attraktionskraften om en grön karriär. Målsättningen med satsningen var således att öka antalet ansökningar till de svenska naturbruksskolorna och kännedomen kring initiativet Jobba Grönt. Fokus låg på att attrahera blivande gymnasie- och högskoleelever i åldrarna 14-17 & 18-25, vilket gjordes genom en omnikanals distributionsstrategi byggd på Youtube-konceptet “The Green Challenge”.

Lantbrukarnas Riksförbund är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas i landsbygden. Tillsammans driver de 70 000 företag och det gröna näringslivet som står för nästan 4 procent av Sveriges BNP. 

Nyfiken på mer av vårt arbete?