• Insikter

    Facebook hjälper till att minska gapet kring genus-data.

Publicerad 3 april, 2020

För några veckor sedan släppte Facebook information om hur de kommer börja bidra till FN´s hållbara utvecklingsmål inför 2030. Mål #17 kretsar kring att öppna upp för samarbeten mellan företag inom olika kategorier för att tillsammans utbyta kunskap som genererar framgång på längre sikt, vilket Facebook själva anammar under initiativet och namnet “Project17”.

Deras första fokusområden berör mål #5 som handlar om att uppnå jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors position i samhället. Genom Facebooks nya satsning är förhoppningen nu att detta ska bli en tillgång för utvecklingen av åtkomst och reglering av könsbaserad data som tidigare har varit svår att spåra.

Problemen med könsblind data 

Mycket av den data som finns tillgänglig idag är könsblind och representerar inte skillnaderna som funnits/finns i män och kvinnors liv. Detta resulterar i att den inte visar upp en rättvis och korrekt bild av hur kvinnors upplevelser genom tiderna har varit och därför även blir till en ofullständig bild av historien. Resultatet av detta blir oförmågan att mäta framsteg i den takt vi kliver framåt eftersom att datan bakåt i tiden är inkorrekt och därför inte går att mäta mot dagens. 

Facebooks åtaganden 

Som en del i detta arbete har Facebook inlett samarbeten och partnerskap med utvecklingsorganisationer, forskare, experter och andra partners inom området jämställdhet för att i sin tur kunna utnyttja det dataflöde som plattformen besitter och kunna svara på forskningsfrågor för att hjälpa utvecklingen samt spåra framstegen på vägen.

Facebook har bland annat inlett ett samarbete med en oberoende forskningsorganisation vid namn Ladysmith för att få hjälp med att utföra intervjuer och granska akademisk forskning som i sin tur bildade en rapport som sammanfattar hur olika teknikföretag kan hjälpa utvecklingen framåt och stärka åtkomsten för könsdata. Rapporten visar på en bristande kommunikation mellan olika techbolag och jämställdhetsorganisationer. Den uppmanar därför till ökat samarbete mellan dessa för att successivt kunna minska okunskapen som finns på området.

De har även valt att komplettera deras existerande initiativ ”Data for good work” med ytterligare information om könsdata. Efter att ha frågat några av deras samarbetspartners inom projektet vilken av deras datatjänster som skulle bringa mest värde att dela upp efter kön, kom de fram till att Facebooks ”displacement maps” som redan delar data i realtid om befolkningsrörelsen runt om i världen för att fastställa samhällsspecifika behov i krissituationer var en ypperlig tjänst att komplettera könsdatan med.

 

Utöver detta har Facebook även gått ihop med ”The world bank group” och ”EqualMeasures2030” och skapat en enkätundersökning med fokus på jämställdhet mellan kön. De har också gått ihop med andra teknik och forskningsorganisationer för att skapa nya verktyg som i utbildningssyfte delger information om hur okonventionella datauppsättningar kan användas i genusutveklingsprojekt.

 

Facebook avslutar med att berätta om att de är medvetna om att det kommer krävas mer än genusdata för att uppnå mål #5 i FN´s hållbara utvecklingsmål inför 2030, men att detta är ett bra steg på vägen och förhoppningsvis trampar väg för andra organisationer inom techbranschen att gå i rätt riktning.

jennifer.johansson@socialview.se

Jennifer JohanssonRelations Manager

Hungrig på de senaste nyheterna? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 🚀

Fler nyheter och insikter?