• Tjänster

  En komplett lösning för handlingskraftiga insikter och affärsdrivande resultat.

Strategi

Vi brinner för att förstå din affär och målgrupp med målsättningen att definiera viktiga insikter för din tillväxt. Baserat på våra noggrant utvecklade modeller och hypoteser, paketerar vi en komplett strategi för din unika kundresa i digitala medier.

Målgruppsanalys

Granskning av annonskonto

Mätbarhet & målsättningar

Tillväxtplan

Innehåll

En komplett kundresa kräver innehåll som påverkar din målgrupps beteende och intention långsiktigt. Vi analyserar därför ditt varumärke och tidigare kreativa insatser för att omsätta insikter till koncept samt nya hypoteser. Fortsättningsvis hanterar vi din annonsproduktion 100% anpassat för varje format, placering och kanal.

Varumärkesanalys

Kreativa insikter

Koncept

Produktion

Kreativ optimering

Innehåll

En komplett kundresa kräver innehåll som påverkar din målgrupps beteende och intention långsiktigt. Vi analyserar därför ditt varumärke och tidigare kreativa insatser för att omsätta insikter till koncept samt visuella hypoteser. Fortsättningsvis hanterar vi din annonsproduktion 100% anpassat för sociala medier.

Varumärkesanalys

Kreativa insikter

Koncept

Kreativ optimering

Produktion

Medieköp

En skalbar teknisk struktur är fundamentalt för att säkerställa och maximera din investering, vilket vi initialt ser till att få på plats. Vi hanterar därefter din distribution, löpande optimering, A/B-tester, analyser och rapportering av insikter gällande din kompletta kundresa.

Teknisk implementation

Annonsering & optimering

A/B-test modellering

Affärs- och målgruppsinsikter

Rapportering

VÅR MODELL FÖR

Kundresor

Det faktum att arbeta efter en komplett tunnel är i nutid inte längre någon nyhet. Men förmågan att strategiskt nyttja rätt kapacitet och möjligheter anpassat för tillväxt återstår som outforskad potential för många. Med vår breda erfarenhet inom olika branschsegment, år av modellering och vetenskapliga tester samt partnerskap med några av världens ledande plattformar – vågar vi påstå att vår modell för skalbara och lönsamma kundresor i sociala medier är din nyckel för framgång. Vi berättar gärna mer!

 • Attrahera

  Ögonfångande annonser som skär igenom bruset.

 • Engagera

  Skapa värde och ett genuint intresse inom målgruppen.

 • Konvertera

  Hitta exakt rätt tillfälle att leverera och konvertera.

 • Bibehålla

  Fortsätt att vara top of mind och leverera högt värde.

 • Expandera

  Utöka dina målgrupper för att öka försäljningen.

Link to: Case Study - LRF Jobba GröntLink to: Case Study - LensWay

Link to: Case Study - AimoLink to: Case Study - O'Learys