• Nyheter

    Video Traffic Insights i Creator Studio

Publicerad 15 januari, 2020

Facebook håller för tillfället på att rulla ut nya Videostatistiks-Insikter (Traffic Source Insights) för användare av Creator Studio. Läs detta korta inlägg för en bättre överblick och ytterligare förståelse för hur mycket visningstid dina filmer faktiskt genererar.

De fyra huvudkällorna

När en video publiceras på Facebook och eller på syskonplattformen Instagram, når den ut via fyra olika källor som är; Följare, Delningar, Rekommendationer och Betald annonsering. Dessa källor är en del av Bibehållande Insikter (Retention Insights), mätetal och en flik som finns i Creator Studio. Dessa källor är viktiga att förstå för att öka sannolikheten för att visa dina videor till fler personer på Facebooks alla olika plattformar. Med den nya funktionaliteten kan du enkelt se vilka källor som genererar visningstid.

Notera! Liksom alla Facebooks Insikts-produkter och funktioner kommer Videostatistiks-Insikter (Traffic Source Insights) göras tillgängligt för samtliga användare under de kommande månaderna. Så om du inte har funktionaliteten ännu, får du bara vänta tålmodigt.

Fortsätt att läsa detta inlägg för en detaljerad beskrivning av de fyra huvudkällorna.

  • Följare

    En person som gillar eller följer din sida kan se dina publicerade videor på flera och olika platser. Oavsett var personen ser ditt innehåll kommer all detaljerad statistik att inkluderas i den nya insiktspanelen.

  • Delningar

    Som vi tidigare har förklarat kan personer komma att se dina videoklipp om en av deras vänner eller sidor de gillar interagerar med ett av dina videoklipp. Det betyder att människor inte behöver gilla eller följa din sida för att se vad du publicerar. För att dra nytta av denna möjlighet navigerar du till fliken Delningar (Shares) i Retention Insights. Att se och upptäcka vad som fungerar för den här typen av trafik görs genom att analysera och hitta likheter i de videor som har presterat bäst.

    SObservera också att filmer som är delningsvänliga ofta tenderar att ge upphov till diskussioner och eller omnämnanden av andra vänner och ett bredare utbud av olika reaktioner.

  • Rekommendationer

    En person kan komma att se din publicerade film om en av deras vänner eller sidor personen följer har delat och eller publicerat filmen du lagt upp. Facebook beskriver denna källa som ”mun-till-mun” (word-of-mouth) marknadsföring, en ytterligare chans och ett sätt att nå nya människor och fans utanför din nuvarande publik.

  • Betald annonsering

    En person som varken har gillat eller följer din sida kan fortfarande se din publicerade film. Det mest troliga scenariot för att detta är om personen bläddrar i en av Facebooks upptäcktsektioner (ex. Facebook Watch) och flikar, där de kan söka efter filmer eller titta på vad som rekommenderas. Rekommendationer är en extra bonus för högkvalitativt och mycket engagerande innehåll.

Råd för optimering av videotrafikskällor

Det finns ett par olika faktorer som kommer att påverka din organiska distribution av dina filmer. Vi rekommenderar att du, medan du läser detta, navigerar och upptäckerRetention Insights i Creator Studio så att du bäst lär dig och förstår vad vi pratar om.

  • Stärk din följarbas

    En nyckelfaktor för att öka antalet följare på din sida är att publicera regelbundet, detta säkerställer att folk kommer tillbaka och interagerar med ditt varumärke varje vecka och har just dig i åtanke. Facebook säger att de prioriterar distributionen av filmer som är tre minuter eller längre och filmer som inspirerar människor att fortsätta och titta klart på filmen. En annan faktor för bättre distribution är att inspirera regelbundet och att säkerställa återkommande tittare. Gör detta genom att använda Creator Studio för att analysera vad dina följare faktiskt tittar på, interagera med dem och fråga aktivt.

    Överväg också att använda Audience Insights i Creator Studio för att ytterligare lära känna följande och lära dig vilka andra filmer och eller sidor de föredrar. Detta inkluderar också; När dina senaste följare tenderar att vara på plattformen.

  • Bli upptäckt genom att optimera för Delningar

    Som vi tidigare har förklarat kan personer komma att se dina videoklipp om en av deras vänner eller sidor de gillar interagerar med ett av dina videoklipp. Det betyder att människor inte behöver gilla eller följa din sida för att se vad du publicerar. För att dra nytta av denna möjlighet navigerar du till fliken Delningar (Shares) i Retention Insights. Att se och upptäcka vad som fungerar för den här typen av trafik görs genom att analysera och hitta likheter i de videor som har presterat bäst.

    SObservera också att filmer som är delningsvänliga ofta tenderar att ge upphov till diskussioner och eller omnämnanden av andra vänner och ett bredare utbud av olika reaktioner.

  • Bli rekommenderad genom att optimera för Rekommendationer

    Om en person bläddrar bland en av Facebooks självständiga sektioner, t.ex. Facebook Watch, Up Next och News Feed-rekommendationer kommer Facebook att rekommendera filmer baserade på intresse och om personen i fråga har hög sannolikhet att tycka om filmen. För denna källa prioriterar Facebook nyligen och nyligen uppladdade videor. För News Feed-rekommendationer prioriteras filmer som vanligtvis är kortare från en till tre (1-3) minuter långa. För Facebook Watch and Up Next prioriteras kvarhållande filmer som inspirerar människor att titta längre.

Förhoppningsvis har du redan tillgång till den nya funktionaliteten i Creator Studio och kan börja uträtta din plan framåt. Om inte, får du bara vänta tålmodigt på att det fullt lanseras i Creative Studio. Om du fortfarande är osäker på hur du ska ta itu med saker och ting står vi på SocialView vi alltid till ditt förfogande!

Glöm inte att prenumerera för att hålla dig uppdaterad!

Dela denna nyhetsartikel
Fler nyhetsartiklar

Fler nyheter och insikter?