08 – 410 33 787

Vi skapar kundresor som
driver mätbara affärer i sociala medier.

Vi drivs av affärsresultat i sociala medier.

Genom skapandet av strategiska och kreativa kundresor baserat på era kunders beteende, påverkar vi era målgrupper långsiktigt och genererar mätbara resultat som är relevanta för ert företag.
Genom vår expertis inom tekniska lösningar, strategisk kreativitet och förståelsen för användarbeteende, har vi blivit en ledande partner inom affärsdriven marknadsföring i sociala medier.

Strategi utifrån kundcyklar

Databaserat innehåll

Distribution & affärsvärde

Steg ett

Analys.

En analys av våra experter innebär att vi analyserar er verksamhet, ert varumärke, er kundcykel och era målgrupper för att förstå er närvaro i sociala medier och hur den ska driva er affär.

Steg två

A/B testing.

Utifrån noga framtagna hypoteser utför vi tester och analysarbete i form av innehåll, budskap, målgrupper och distributionsmodeller för att definiera er unika kundresa i sociala kanaler.

Steg tre

Strategi.

Utifrån testing och analysarbete arbetar vi fram er unika kundresa, som bygger på hur vi strategiskt, tekniskt och kreativt påverkar era målgrupper och driver önskvärt resultat i sociala medier.

Steg ett

Koncept.

En komplett kundresa i sociala medier kräver ett starkt kreativt koncept som fångar uppmärksamhet. Vi analyserar ert varumärke och realiserar det i ett koncept för hur ni ska kommuniceras genom hela kundresan i sociala medier.

Steg två

Kreatörsarbete.

Våra kreatörer paketerar och utvecklar sedan fastställt koncept utifrån ett strategiskt och tekniskt arbetssätt för att anpassa innehållet till hela kundresan. Detta innebär att ta hänsyn till både stadie, målgrupp, målsättning och placering.

Steg tre

Produktion.

Vi realiserar och producerar sedan innehållet i form av film, foto och design till hela kundresan som påverkar er målgrupp på rätt sätt i alla stadier.

Steg ett

Realisera kundresan

Utifrån fastställd strategi sköter vi all teknisk distribution i form av mediaplanering, mediaköp och placering i alla sociala medier kanaler. Detta görs med extrem noggrannhet för att upprätthålla kundresan och ge maximal påverkan på era målgrupper, då allt handlar om rätt timing.

Steg två

Optimering.

Våra experter sköter all optimering av annonseringen i sociala medier och hanterar all löpande A/B testning och analys. Detta för att säkerställa rätt resultat och maximera er investering.

Steg tre

Insikter.

Vi segmenterar data och omsätter detta till insikter som är av värde för ert företag, och använder därefter insikterna till att ta handlingsbara beslut för löpande utveckling och optimering.

Steg fyra

Rapportering.

Vi levererar rapporter som presenterar resultat av värde för er verksamhet. Detta så att ni får full insikt i vad era insatser i sociala medier faktiskt genererar baserat på era målsättningar.

Vill du se mer av vårt arbete?

Vi vill träffa dig!