08 – 410 33 787

Vi skapar kundresor som
driver mätbara affärer i sociala medier.

Vi drivs av konvertering i sociala medier.

Genom smarta strategier där vi skapar kundresor, innehåll som engagerar användarna och annonser som driver mot rätt målsättningar, hjälper vi idag några av Nordens största varumärken med lösningar som genererar långsiktiga och mätbara resultat i sociala medier. Som marknadens ledande partner förstår vi er affär och skapar hela kundresan i sociala medier från uppmärksamhet till konvertering.

Strategiskt arbete

Kreativt skapande

Annonsering och insikter

Steg ett

Analys.

En analys av våra experter innebär att vi analyserar hela er verksamhet, ert varumärke och era målgrupper för att förstå er närvaro i sociala medier och hur det ska driva er affär.

Steg två

Strategi.

Vi arbetar fram strategin för hur ni ska ta position i sociala medier vilken innefattar hur ni ska arbeta med ert varumärke, med innehåll och med annonsering för att uppnå resultat.

Steg tre

Kundresa.

Vi hjälper er med strategisk annonsplan och utformar er unika kundresa, som bygger på hur vi tekniskt och kreativt påverkar er målgrupp och driver önskvärt resultat i sociala medier.

Steg ett

Koncept.

En komplett kundresa i sociala medier kräver ett starkt kreativt koncept som fångar uppmärksamhet. Vi analyserar ert varumärke och realiserar det i ett koncept för hur ni ska kommuniceras i sociala medier.

Steg två

Kreatörsarbete.

Med ett tekniskt mindset utvecklar våra kreatörer konceptet till innehåll anpassat för hela kundresan i sociala medier. Detta innebär att vi tar fram en kreativ annonsplan anpassat för varje målsättning, målgrupp, format, placering och kanal.

Steg tre

Produktion.

Vi realiserar och producerar sedan innehållet i form av film, foto och design till hela kundresan som påverkar er målgrupp på rätt sätt i alla stadier.

Steg ett

Mediaköp & planering

Utifrån fastställd kundresa sköter vi all teknisk distribution i form av mediaplanering, mediaköp och placering i alla sociala medier kanaler. Detta görs med extrem noggrannhet för att upprätthålla kundresan och ge maximal påverkan på era målgrupper.

Steg två

Optimering.

Våra experter sköter all optimering av annonseringen i sociala medier i form av löpande A/B testning och analys, för att säkerställa rätt resultat och maximera er investering.

Steg tre

Segmentering.

Vi segmenterar och kategoriserar era målgrupper samt använder insikterna till att skapa och analysera sociala personas, så att ni kan förstå er målgrupp i sociala medier och driva rätt personer mot er verksamhet.

Steg fyra

Rapportering och insikter.

Vi levererar rapporter som presenterar mätbara resultat från era insatser och genom våra analyser får ni full insikt i vad sociala medier levererar i verkligt affärsvärde.

Vill du se mer av vårt arbete?

Vi vill träffa dig!